T.Phòng Vật Tư

T.Phòng Vật Tư

T.Phòng Vật Tư

T.Phòng Vật Tư

                                                              

   KS. LÊ VĂN KIM TUẤN

   Chức vụ: Trưởng Phòng Vật Tư

   Điện thoại : 0122 8971907

   Kinh nghiệm:

  -Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vật liệu xây dựng tại Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2014

 - Tham gia lĩnh vực xây dựng nhà ở tại công ty KGV từ tháng 02 năm 2015

- Anh là một KS trẻ ham học hỏi, nghiên cứu và lựa chọn những vật liệu từ các đối tác, cung cấp kịp thời, đảm bảo chất lượng và số lượng trong suốt quá trình thi công. Anh là một nhân tố không thể thiếu của KGV để hoàn thành sứ mệnh " Bềnh Vững Theo Thời Gian" mà KGV đã cam kết với Khách Hàng.

 

 Giám Đốc Điều Hành Mr. Trọng [P]: 0916875087 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Đốc Điều Hành
Giám Sát Thi Công Mr Bi [P]: 0964 349744 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Sát Thi Công
Giám Sát Thi Công Mr Đạt [P]: 0128 5047242 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Sát Thi Công
Giám Sát Thi Công Mr. Duy [P]: 0168 7742826 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Sát Thi Công
Đội Trưởng Thi Công Mr Quy [P]: 0937 964299 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Đội Trưởng Thi Công