Giám Sát Thi Công

Giám Sát Thi Công

Giám Sát Thi Công

Giám Sát Thi Công

                                            

   KS. LÊ VĂN ĐẠT

   Chức vụ:  Thiết Kế Kết Cấu & Giám Sát Thi Công

   Điện thoại : 0128 5047242

   Kinh nghiệm:

  -Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Ngiệp tại Trường đại học Bách Khoa HCM năm 2015

 - Tham gia lĩnh vực xây dựng nhà ở tại công ty KGV từ tháng 05 năm 2015