Giám Sát Thi Công

Giám Sát Thi Công

Giám Sát Thi Công

Giám Sát Thi Công

                                            

   KS. LÊ VĂN ĐẠT

   Chức vụ:  Thiết Kế Kết Cấu & Giám Sát Thi Công

   Điện thoại : 0128 5047242

   Kinh nghiệm:

  -Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Ngiệp tại Trường đại học Bách Khoa HCM năm 2015

 - Tham gia lĩnh vực xây dựng nhà ở tại công ty KGV từ tháng 05 năm 2015

 

 
 Giám Đốc Điều Hành Mr. Trọng [P]: 0916875087 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Đốc Điều Hành
T.Phòng Vật Tư Mr. Tuấn  [P]: 0122 8971907 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: T.Phòng Vật Tư
Giám Sát Thi Công Mr Bi [P]: 0964 349744 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Sát Thi Công
Giám Sát Thi Công Mr. Duy [P]: 0168 7742826 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Sát Thi Công
Đội Trưởng Thi Công Mr Quy [P]: 0937 964299 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Đội Trưởng Thi Công