Giám Đốc Điều Hành

Giám Đốc Điều Hành

Giám Đốc Điều Hành

Giám Đốc Điều Hành

   KS. HUỲNH TẤN TRỌNG

   Chức vụ: Tổng Giám Đốc Điều Hành

   Điện thoại : 0916875087

   Kinh nghiệm:

  -Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Trường đại học xây dựng Miền Trung năm 2006

 - Tham gia lĩnh vực xây dựng nhà ở từ tháng 10 năm 2006 với cương vị đầu tiên là phó phòng thiết kế và giám sát công tác xây dựng tại Công ty cổ phần Kiến Trúc OM.

  - Tháng 10/2009 cộng tác tại đơn vị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phố Thị với cương vị Phó Giám Đốc điều hành thi công.

                                                   - Ngày 11/02/2012 sáng lập công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Việt và chính

                                                               thức đi vào hoạt động ngày 01/03/2012