Giám Đốc Điều Hành

Giám Đốc Điều Hành

Giám Đốc Điều Hành

Giám Đốc Điều Hành

   KS. HUỲNH TẤN TRỌNG

   Chức vụ: Tổng Giám Đốc Điều Hành

   Điện thoại : 0916875087

   Kinh nghiệm:

  -Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Trường đại học xây dựng Miền Trung năm 2006

 - Tham gia lĩnh vực xây dựng nhà ở từ tháng 10 năm 2006 với cương vị đầu tiên là phó phòng thiết kế và giám sát công tác xây dựng tại Công ty cổ phần Kiến Trúc OM.

  - Tháng 10/2009 cộng tác tại đơn vị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phố Thị với cương vị Phó Giám Đốc điều hành thi công.

                                                   - Ngày 11/02/2012 sáng lập công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Việt và chính

                                                               thức đi vào hoạt động ngày 01/03/2012

 

 

 

 

 

 

 

T.Phòng Vật Tư Mr. Tuấn  [P]: 0122 8971907 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: T.Phòng Vật Tư
Giám Sát Thi Công Mr Bi [P]: 0964 349744 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Sát Thi Công
Giám Sát Thi Công Mr Đạt [P]: 0128 5047242 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Sát Thi Công
Giám Sát Thi Công Mr. Duy [P]: 0168 7742826 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Sát Thi Công
Đội Trưởng Thi Công Mr Quy [P]: 0937 964299 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Đội Trưởng Thi Công