Công trình Biệt Thự Anh Lai - 8mx20m, Tân Hòa Đông - Quận 6

Công trình Biệt Thự Anh Lai - 8mx20m, Tân Hòa Đông - Quận 6

Công trình Biệt Thự Anh Lai - 8mx20m, Tân Hòa Đông - Quận 6